Vinden

Hoe malafide aannemers opsporen?

Om dat te kunnen doen, roepen de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten (CVC) de regering op om een algoritme te ontwikkelen via de koppeling van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aan andere bronnen, waaronder de informatie die beschikbaar is bij de ondernemingsrechtbanken, de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, de belastings- en socialezekerheidsdiensten enzovoort, waarmee een profiel kan worden opgesteld van fraudeurs binnen de bouwsector en malafide aannemers. Dat algoritme zou echter niet beschikbaar zijn voor particulieren.

In afwachting van een dergelijk instrument, waarmee bepaalde ondernemingen uitgesloten kunnen worden, vragen consumentenverenigingen om sneller een andere maatregel in te voeren, namelijk de verplichting voor aannemers om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Sinds de inwerkingtreding van de wet Peeters-Borsus moeten aannemers zich wel verzekeren, maar dat is in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid en uitsluitend voor de bouw van woningen, zodat in de praktijk slechts een minderheid van de schadegevallen is gedekt. Een dergelijke verzekering zou volgens de consumentenverenigingen een doeltreffend middel vormen tegen aannemers met slechte bedoelingen. De verzekeringsmaatschappijen hebben er volgens hen immers alle belang bij om geen verzekering toe te kennen wanneer uit de voorgeschiedenis of de boekhouding blijkt dat een onderneming niet gezond of betrouwbaar is.
Lees meer

Zowel bedrijven als particulieren kunnen trouwens bij Trends Business Information terecht om aannemers te screenen.
Klik hier voor meer informatie.
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169