Vinden

Hoe cryptomunten boeken?

Onder Liquide middelen? Cryptomunten, zo antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), zijn geen algemeen aanvaarde middelen om transacties af te wikkelen. De voorstelling als liquide middelen, zo gaat ze voort, laat de lezer van de jaarrekening veronderstellen dat de cryptomunten kunnen worden gebruikt om betalingen te doen naar om het even welke schuldeiser, wat echter niet het geval is.

Onder Overige beleggingen? Dat is niet erg verstandig, aangezien de waarde van de bitcoin zo goed als per seconde kan schommelen. Beter onder Overige vorderingen op het actief van de balans, aldus de CBN. Een cryptomunt, zo stelt ze, vormt een vordering op een tegenpartij die, tegen de levering van een hoeveelheid cryptomunten, op zijn beurt bereid is goederen te leveren of diensten te verlenen. 

Door het peer-to-peer-aspect van de werking van cryptomunten is dit een unilaterale verhouding. De opname onder de Overige vorderingen geeft aan dat dit geen vordering is op bijvoorbeeld een kredietinstelling, maar op een op vandaag beperkt aantal partijen. Een cryptomunt is immers geen wettelijk aanvaard betaalmiddel. Het is een methode om een transactie af te wikkelen tussen partijen die bereid zijn dat zo te doen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593