Vinden

Het was wel degelijk een voordeel van alle aard

Als zaakvoerder-vennoot van een eenmans-bvba dacht de heer X een buitenkans te zien. Zijn vennootschap (Y) was aandeelhouder en afgevaardigd bestuurder van een anonieme vennootschap Z. Als permanent vertegenwoordiger van vennootschap Y was de heer X belast met de uitvoering van dat mandaat binnen de vennootschap Z.

Die laatste had voor de permanente vertegenwoordiger van haar afgevaardigd bestuurder wagens ter beschikking en had hem bovendien een renteloze lening van 100.000 euro toegekend. Die voordelen van alle aard werden forfaitair belast. Niet het bedrag ervan werd betwist, wel het principe. De heer X is immers niet de bedrijfsleider van vennootschap Z. De functie van afgevaardigd bestuurder wordt er uitgeoefend door de bvba Y, zodat, zo meent de heer X, door de belasting de juridische werkelijkheid wordt miskend.

Het Hof van Beroep van Luik, dat het probleem kreeg voorgelegd, merkte nuchter op dat de heer X die voordelen niet zou hebben gekregen als hij zijn beroepsactiviteit niet als bedrijfsleider van de vennootschap Y uitoefende. Daarmee bevestigde het hof dat er moest worden belast.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634