Vinden

Het was wel degelijk een voordeel van alle aard

Als zaakvoerder-vennoot van een eenmans-bvba dacht de heer X een buitenkans te zien. Zijn vennootschap (Y) was aandeelhouder en afgevaardigd bestuurder van een anonieme vennootschap Z. Als permanent vertegenwoordiger van vennootschap Y was de heer X belast met de uitvoering van dat mandaat binnen de vennootschap Z.

Die laatste had voor de permanente vertegenwoordiger van haar afgevaardigd bestuurder wagens ter beschikking en had hem bovendien een renteloze lening van 100.000 euro toegekend. Die voordelen van alle aard werden forfaitair belast. Niet het bedrag ervan werd betwist, wel het principe. De heer X is immers niet de bedrijfsleider van vennootschap Z. De functie van afgevaardigd bestuurder wordt er uitgeoefend door de bvba Y, zodat, zo meent de heer X, door de belasting de juridische werkelijkheid wordt miskend.

Het Hof van Beroep van Luik, dat het probleem kreeg voorgelegd, merkte nuchter op dat de heer X die voordelen niet zou hebben gekregen als hij zijn beroepsactiviteit niet als bedrijfsleider van de vennootschap Y uitoefende. Daarmee bevestigde het hof dat er moest worden belast.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501