Vinden

Het UBO-register zal worden geraadpleegd

Om te vermijden dat bedrijven die pas in oktober of december 2020 de belasting kunnen vooraf betalen die ze voor het inkomstenjaar 2020 verschuldigd zijn, daarvoor worden gestraft, besliste de regering om de tarieven voor de vermeerdering te verlagen.

Aangezien die maatregel is bedoeld voor bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden, worden vennootschappen die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering verrichten of dividenden betalen of toekennen in de periode van 12 maart 2020 tot en met het einde van hun boekjaar uitgesloten van de maatregel.

De regering vergat daarbij echter de ondernemingen met activiteiten of moeder- of dochtermaatschappijen in belastingparadijzen. Dat werd ondertussen rechtzet. Aangezien het aspect in de oorspronkelijke tekst niet voorkwam, is de minister van Financiën van mening dat de bepaling er via een amendement aan kan worden toegevoegd en dat het op praktisch niveau “mogelijk is om het UBO-register te gebruiken om moeder- en dochtermaatschappijen in belastingparadijzen op te sporen”.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437