Vinden

Het UBO-register zal worden geraadpleegd

Om te vermijden dat bedrijven die pas in oktober of december 2020 de belasting kunnen vooraf betalen die ze voor het inkomstenjaar 2020 verschuldigd zijn, daarvoor worden gestraft, besliste de regering om de tarieven voor de vermeerdering te verlagen.

Aangezien die maatregel is bedoeld voor bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden, worden vennootschappen die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering verrichten of dividenden betalen of toekennen in de periode van 12 maart 2020 tot en met het einde van hun boekjaar uitgesloten van de maatregel.

De regering vergat daarbij echter de ondernemingen met activiteiten of moeder- of dochtermaatschappijen in belastingparadijzen. Dat werd ondertussen rechtzet. Aangezien het aspect in de oorspronkelijke tekst niet voorkwam, is de minister van Financiën van mening dat de bepaling er via een amendement aan kan worden toegevoegd en dat het op praktisch niveau “mogelijk is om het UBO-register te gebruiken om moeder- en dochtermaatschappijen in belastingparadijzen op te sporen”.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501