Vinden

Het UBO-register zal jaarlijks moeten worden bevestigd

Op basis van de antiwitwaswet van 18 september 2017 zijn alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen verplicht om in het UBO-register informatie op te nemen over hun uiteindelijke begunstigden. Die verplichting is eveneens opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register is bepaald dat de bevestiging van de informatie in het registers minstens één keer per jaar moet gebeuren om ze up-to-date te houden.

CD&V-er Steven Matheï merkt echter op dat de online toepassing van het UBO-register geen mogelijkheid biedt om die bevestiging online uit te voeren. De minister van Financiën erkent dat de bevestiging van de gegevens nog niet in de toepassing is opgenomen, omdat er voorrang werd gegeven aan een correcte registratie van de gegevens. Hij belooft echter dat de knop om de gegevens te bevestigen, er eind april zal zijn.

Hij vervolgt dat de vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s en stichtingen dertig dagen vooraf op de hoogte worden gebracht via een boodschap in de eBox van hun wettelijke vertegenwoordiger en hun eventuele gevolmachtigde(n) als die geactiveerd zijn. Is dat het niet het geval, dan worden ze per brief op de hoogte gebracht. Gebeurt de verplichte jaarlijkse bevestiging niet, dan verschijnt er een melding op de pagina van de entiteit in de toepassing en volgt er mogelijk een sanctie.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457