Vinden

Het Riziv recupereerde in 2018 bijna 10 miljoen euro

De toename van de controles, een perfectionering van de kruising van de databanken en de betere samenwerking tussen de diensten van de sociale inspectie hebben ervoor gezorgd dat de Dienst voor administratieve controle (DAC) van het Riziv in 2018 bijna 9,5 miljoen euro kon recupereren, tegenover 6,4 miljoen een jaar eerder.

De meest voorkomende fraude blijft uiteraard de cumulatie van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid met een activiteit die niet is aangegeven (4,2 miljoen). Daarna volgen de fictieve woonplaatsen of incorrecte gezinssituaties (2,1 miljoen) en de verboden cumulatie van uitkeringen, bijvoorbeeld een werkhervatting die is aangegeven, maar die de adviserend arts van het ziekenfonds niet heeft toegestaan (1,4 miljoen). De fictieve onderwerpingen waren dan weer goed voor niet meer dan 0,8 miljoen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481