Vinden

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

Het door de wet van 4 april 2019 ingevoerde recht om vergeten te worden zorgt ervoor dat verzekeringsmaatschappijen na een bepaalde periode geen bijpremie mogen vragen of een verzekering weigeren aan personen die genezen werden verklaard na een ernstige ziekte, bijvoorbeeld kanker. Na afloop van een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de einddatum van een succesvolle behandeling mag de verzekeringsmaatschappij daar geen rekening meer mee houden bij haar risicobeoordeling.

Voor bepaalde types kanker - huidkanker, borstkanker, baarmoederkanker enzovoort - heeft de wetgever die termijn echter ingekort en hij heeft meteen ook het recht om vergeten te worden uitgebreid naar een aantal chronische ziekten, waaronder hiv, hepatitis C en mucoviscidose.

Het recht blijft wel beperkt tot twee types schuldsaldoverzekeringen. De eerste betreft de verzekeringen die worden afgesloten om de terugbetaling van een hypothecaire lening voor de gezinswoning te waarborgen; de tweede de verzekeringen die worden aangegaan voor de terugbetaling van een beroepskrediet.

Omdat ze vindt dat dit een stap in de goede richting is, wil de Open Vld het recht om vergeten te worden uitbreiden tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering die bij ziekte of een ongeval het inkomensverlies dat een persoon leidt door arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk of volledig vergoedt. Zo zouden zelfstandigen die worden getroffen door een chronische ziekte, maar in staat blijven om te ondernemen, gedekt zijn.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617