Vinden

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

België wordt het eerste land dat het recht om vergeten te worden invoert voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Assuralia heeft een gedragscode opgesteld waarin het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten wordt uitgebreid tot de verzekering gewaarborgd inkomen. Die is sinds 1 februari van dit jaar geldig. Ze is echter niet van toepassing op verzekeringsondernemingen die geen lid zijn van Assuralia.

Daarom koos de wetgever ervoor om het recht om vergeten te worden, dat momenteel alleen voor de schuldsaldoverzekering geldt, wettelijk te verankeren. Tegelijkertijd wordt in de tekst de termijn ingekort vanaf wanneer de verzekeraar geen verzekering meer mag weigeren en geen premietoeslag meer mag opleggen voor genezen personen.

Momenteel bedraagt die termijn tien jaar, maar vanaf de bekendmaking van de wet wordt hij tot acht jaar ingekort en vanaf 1 januari 2025 tot vijf jaar. Voor personen bij wie voor hun 21ste kanker is vastgesteld, wordt de standaardtermijn voor het recht om vergeten te worden onmiddellijk beperkt tot vijf jaar. Zij moeten dus niet tot 2025 wachten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169