Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Het door papa betaalde voorschot was niet aftrekbaar

Het was het proberen waard, maar de uitvoering en de timing waren eerder knullig.

Op 9 januari 2006 koopt mevrouw B. voor 184.000 euro een huis. Het geld daarvoor komt eigenlijk van haar vader. Tijdens de aankoop wordt er geen schuldbewijs opgesteld, zodat de uitgevoerde overschrijving volgens de Belgische staat als een schenking van een vader aan zijn dochter moet worden beschouwd.

Twee jaar later doet mevrouw B. een aanvraag voor een hypothecaire lening van 139.000 euro. In de rubriek ‘redenen’ vult ze in: “Terugbetaling voorschot papa in 2006 voor aankoop huis”. Kort daarna ondertekent ze een schuldbewijs ten gunste van haar vader voor een bedrag van 78.000 euro, dat hoofdzakelijk uit de aankoopprijs van het pand en andere kosten bestaat, waarvan de som die de lening dekt, is afgetrokken.

In haar belastingaangifte wil mevrouw B. de interesten voor de lening aftrekken, wat de fiscus uiteraard weigert. De rechtbank waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt, sluit zich aan bij het standpunt van de belastingadministratie en is van mening dat de betrokken lening niet werd aangegaan om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren of om de successierechten voor een woning te betalen.

Deze lening, zo vervolgt de rechtbank, werd aangegaan om een deel van de som die mijnheer B. destijds aan zijn dochter gaf, terug te betalen, en kan daarom niet worden afgetrokken.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends