Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.456.147 ACTIEVE BEDRIJVEN - 986.892 CONTACTPERSONEN
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 18/06/2019 Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 04/06/2019 Laakdal (LITC!) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van A2, MCSSysmathick en E.C.V..
  • Opleiding Balansanalyse I 13/06/2019 Basisopleiding balansalanyse "De 9 ratio's" -  Zellik (Roularta Media Group) Registratie

Het bewijs is vrij tot 3.500 euro

Over ongeveer achttien maanden wordt het bewijs vrij tot 3.500 euro, tegenover 375 euro nu.

Het gebruik ervan wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en veralgemeend voor alle eenzijdige handelingen en voor partijen tegen derden, met uitzondering voor wat de datum betreft.

Er worden echter veiligheidsmaatregelen ingebouwd. Om bijvoorbeeld te vermijden dat een partij twee keer 2.500 euro eist wanneer de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan haar vordering betrekking heeft op een waarde van 5.000 euro, is in de wettekst die ter bespreking voorligt opgenomen dat er rekening wordt gehouden met de waarde van de rechtshandeling en niet met de voor de rechtbank gevraagde waarde.

Ook voor een duurcontract wordt rekening gehouden met de totale waarde van de prestaties binnen het contract, met een maximum van één jaar.

Voor alle contracten waarvan de jaarwaarde hoger ligt dan 3.500 euro, bijvoorbeeld voor de gecumuleerde huurgelden of bijdragen voor één jaar, blijft het opstellen van een ondertekend geschrift verplicht. En dat is goed.

Een lagere waarde, zo staat in de motivatie, “zal heel wat duurcontracten toelaten om te ontsnappen aan de verplichting tot het opstellen van een geschrift, hoewel deze overeenkomsten vaak complexer zijn dan aflopende contracten en het geschrift van aard is om de rechten en verplichtingen van partijen te preciseren”.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Omzendbrief belasting op effectenrekening

Omzendbrief betreffende de belasting op effectenrekeningen, met voorbeelden van bijzondere situaties met betrekking tot het bepalen van de referentieperiodes en -punten, en tot de berekening van de gemiddelde waarde als belastbare basis.
 

Informatie aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen - Informatie voor werkgevers

FAQ onroerende inkomsten

FAQ onroerende inkomsten 

Archief
Wetstraat
Diverse fiscale bepalingen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. - BS 15 mei, p. 46.579

Bepalingen inzake btw - Wijziging belastingvermindering voor giften

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften - BS 15 mei, p. 46.586

Invoering van een Burgelijk Wetboek

Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek - BS 14 mei, p. 46.353

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends