Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Het bewijs is vrij tot 3.500 euro

Over ongeveer achttien maanden wordt het bewijs vrij tot 3.500 euro, tegenover 375 euro nu.

Het gebruik ervan wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en veralgemeend voor alle eenzijdige handelingen en voor partijen tegen derden, met uitzondering voor wat de datum betreft.

Er worden echter veiligheidsmaatregelen ingebouwd. Om bijvoorbeeld te vermijden dat een partij twee keer 2.500 euro eist wanneer de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan haar vordering betrekking heeft op een waarde van 5.000 euro, is in de wettekst die ter bespreking voorligt opgenomen dat er rekening wordt gehouden met de waarde van de rechtshandeling en niet met de voor de rechtbank gevraagde waarde.

Ook voor een duurcontract wordt rekening gehouden met de totale waarde van de prestaties binnen het contract, met een maximum van één jaar.

Voor alle contracten waarvan de jaarwaarde hoger ligt dan 3.500 euro, bijvoorbeeld voor de gecumuleerde huurgelden of bijdragen voor één jaar, blijft het opstellen van een ondertekend geschrift verplicht. En dat is goed.

Een lagere waarde, zo staat in de motivatie, “zal heel wat duurcontracten toelaten om te ontsnappen aan de verplichting tot het opstellen van een geschrift, hoewel deze overeenkomsten vaak complexer zijn dan aflopende contracten en het geschrift van aard is om de rechten en verplichtingen van partijen te preciseren”.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends