Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.661 ACTIEVE BEDRIJVEN - 936.186 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 14/03/2019 Hasselt (Corda Campus) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 19/02/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van GMS-Leuven, World Oceans ProtectionSolvas en SCDI.
  • Opleiding Sales & Marketing 19/03/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 14/03/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Laakdal (LITC!) Registratie

Het bewijs is vrij tot 3.500 euro

Over ongeveer achttien maanden wordt het bewijs vrij tot 3.500 euro, tegenover 375 euro nu.

Het gebruik ervan wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en veralgemeend voor alle eenzijdige handelingen en voor partijen tegen derden, met uitzondering voor wat de datum betreft.

Er worden echter veiligheidsmaatregelen ingebouwd. Om bijvoorbeeld te vermijden dat een partij twee keer 2.500 euro eist wanneer de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan haar vordering betrekking heeft op een waarde van 5.000 euro, is in de wettekst die ter bespreking voorligt opgenomen dat er rekening wordt gehouden met de waarde van de rechtshandeling en niet met de voor de rechtbank gevraagde waarde.

Ook voor een duurcontract wordt rekening gehouden met de totale waarde van de prestaties binnen het contract, met een maximum van één jaar.

Voor alle contracten waarvan de jaarwaarde hoger ligt dan 3.500 euro, bijvoorbeeld voor de gecumuleerde huurgelden of bijdragen voor één jaar, blijft het opstellen van een ondertekend geschrift verplicht. En dat is goed.

Een lagere waarde, zo staat in de motivatie, “zal heel wat duurcontracten toelaten om te ontsnappen aan de verplichting tot het opstellen van een geschrift, hoewel deze overeenkomsten vaak complexer zijn dan aflopende contracten en het geschrift van aard is om de rechten en verplichtingen van partijen te preciseren”.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends