Vinden

Het 1/10 ouderschapsverlof is geen recht

Alle loontrekkenden die minstens een jaar voltijds werken kunnen voor elk kind dat jonger is dan 12 jaar beschikken over 4 maanden voltijds equivalent ouderschapsverlof. Ze kunnen die opnemen in de vorm van een volledige onderbreking gedurende 4 maanden. Maar opsplitsen is ook mogelijk. Zo kunnen ze kiezen voor een onderbreking tot de helft gedurende 8 maanden en een 1/5 onderbreking gedurende 20 maanden. En sinds 1 juni van dit jaar is ook een 1/10 onderbreking gedurende 40 maanden mogelijk.

Die nieuwe vorm van ouderschapsverlof is echter geen recht. Werknemers hebben de toestemming nodig van hun werkgever. In de praktijk zal de RVA ervan uitgaan dat de werkgever akkoord gaat zodra hij het aanvraagformulier ondertekent. In geval van weigering zal hij zijn beslissing schriftelijk moeten meedelen binnen de maand die volgt op de schriftelijke aanvraag van de werknemer.

Gedurende het 1/10 ouderschapsverlof betaalt de RVA een maandelijkse onderbrekingstoelage van 58,67 euro voor werknemers jonger dan 50 jaar en 88 euro voor werknemers van 50 en ouder. Die toelage wordt verhoogd tot 108,82 voor alleenstaande werknemers die enkel samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste, ongeacht hun leeftijd.

De nieuwe onderbrekingsbreuk is een “bijkomende mogelijkheid” naast de bestaande volledige onderbreking, de onderbreking tot de helft en de 1/5 onderbreking. Maar de RVA benadrukt dat er in geen geval sprake is van een extra ouderschapsverlof.
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief