Vinden

Hervattingstoelage voor zelfstandigen opnieuw afgewezen

De opveringstoelage die destijds werd uitgedacht door de groenen en in 2013 en 2014 werd afgewezen, duikt in het kader van de huidige pandemie opnieuw op. Ze heet nu ‘hervattingstoelage’ en moet zelfstandigen die met economische of financiële problemen worden geconfronteerd, de mogelijkheid bieden om zich te reorganiseren en opnieuw te starten om een faillissement te vermijden.

Een edelmoedig idee, maar de praktische uitvoering ervan is verwarrend en discriminerend en bovendien moeilijk te verenigen met de structuur van ons land. De toelage zou immers alleen bestemd zijn voor zelfstandigen die hun activiteit al langer dan drie jaar uitoefenen en in het voorafgaande jaar geen vrijstelling van sociale bijdragen genoten. Daarmee wordt een dubbel verschil in behandeling in het leven geroepen, aldus de Raad van State. Daar komt nog een verbazingwekkende miskenning van het principe van de autonomie van de gemeenschappen en de gewesten bovenop.

Op basis van dat principe kan de federale regering de gemeenschappen of gewesten geen verplichtingen opleggen en de uitoefening van haar eigen bevoegdheden niet afhankelijk maken van de medewerking van de gemeenschappen of de gewesten. Dat is nochtans wat er gebeurt wanneer in de tekst de storting van de hervattingstoelage afhankelijk wordt gemaakt van de inschrijving van de zelfstandige in een begeleidingsstructuur waarvoor alleen de gewesten bevoegd zijn.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808