Vinden

Hervattingstoelage voor zelfstandigen

Omdat een zelfstandige zijn activiteit moet hebben stopgezet om in aanmerking te komen voor het klassieke overbruggingsrecht, stellen de groenen voor om aan die zelfstandigen die hun activiteit niet staakten, maar die maar moeilijk weer op gang komen, een hervattingstoelage toe te kennen.

De toelage zou maximaal zes maanden kunnen worden toegekend, op voorwaarde dat de zelfstandige zich vooraf in een begeleidingsstructuur inschrijft. Het zou de eerste twee maanden om een bedrag van 1.300 euro gaan. In de derde en de vierde maand kan de zelfstandige 1.000 euro ontvangen en in de laatste twee maanden 700 euro. Zelfstandigen met een gezin ten laste hebben recht op 300 euro per maand extra.

De periode waarin de toelage zou worden uitgekeerd, is afhankelijk van de periode waarvoor de zelfstandige bijdragen heeft betaald, maar is nooit langer dan zes maanden. Aangezien de toelage alleen bestemd is voor gevestigde zelfstandigen, kan ze tijdens de eerste drie jaar van de activiteit niet worden toegekend.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802