Vinden

Hervattingstoelage voor zelfstandigen

Omdat een zelfstandige zijn activiteit moet hebben stopgezet om in aanmerking te komen voor het klassieke overbruggingsrecht, stellen de groenen voor om aan die zelfstandigen die hun activiteit niet staakten, maar die maar moeilijk weer op gang komen, een hervattingstoelage toe te kennen.

De toelage zou maximaal zes maanden kunnen worden toegekend, op voorwaarde dat de zelfstandige zich vooraf in een begeleidingsstructuur inschrijft. Het zou de eerste twee maanden om een bedrag van 1.300 euro gaan. In de derde en de vierde maand kan de zelfstandige 1.000 euro ontvangen en in de laatste twee maanden 700 euro. Zelfstandigen met een gezin ten laste hebben recht op 300 euro per maand extra.

De periode waarin de toelage zou worden uitgekeerd, is afhankelijk van de periode waarvoor de zelfstandige bijdragen heeft betaald, maar is nooit langer dan zes maanden. Aangezien de toelage alleen bestemd is voor gevestigde zelfstandigen, kan ze tijdens de eerste drie jaar van de activiteit niet worden toegekend.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437