Vinden

Herstelbaarheidsindex weinig betrouwbaar

Een herstelbaarheidsindex creëren die op een schaal van 0 tot 10 aangeeft in welke mate een apparaat herstelbaar is: een uitstekend idee. Het moment om het in een wettekst te gieten, is echter minder goed gekozen, aangezien Europa nog dit jaar een herstelbaarheidsindex wil goedkeuren voor smartphones en tablets. Begin volgend jaar volgt een wet voor laptops.

Dat neemt niet weg dat de minister van Leefmilieu een wetsontwerp naar Frans voorbeeld uitwerkte. In Frankrijk geldt sinds 1 januari 2021 voor vijf productcategorieën (smartphones, laptops, televisietoestellen, grasmaaiers, wasmachines met voorlader) een dergelijke index. Sinds 4 november is die bovendien ook van toepassing voor vier nieuwe groepen producten: wasmachines met bovenlader, vaatwassers, stofzuigers en hogedrukreinigers.

De index steunt op vijf criteria, waaronder de documentatie, de demonteerbaarheid, de beschikbaarheid van wisselstukken en de prijs ervan. Het probleem is dat binnen de index elk van die criteria evenveel gewicht krijgt, zodat een apparaat waarvan de wisselstukken moeilijk te krijgen zijn, mogelijk toch een aanvaardbaar eindtotaal behaalt.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) uit in zijn rapport dezelfde kritiek over het wetsontwerp van de minister van Leefmilieu. De algemene index vormt daarin immers een rekenkundig gemiddelde van de verschillende scores. Er is dus compensatie mogelijk tussen de verschillende gemeten eenheden, zodat volgens de CRB “de eindscore niet automatisch de werkelijke herstelbaarheid van een apparaat weerspiegelt.”
Lees meer
 

 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266