Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Hebt u al een e-box?

Elektronische communicatie wordt stilaan de regel.

Als gevolg daarvan moeten we steeds meer mailboxen raadplegen. Vandaar het idee van één enkele mailbox waarin de burger alle documenten die hem betreffen, kan terugvinden.

De e-box is een platform waar iedereen al zijn officiële digitale documenten kan raadplegen, bewaren en beheren.Ook bedrijven kunnen een beveiligde e-box gebruiken, waarin ze alle documenten en verklaringen van de sociale zekerheid in pdf-formaat ontvangen.

De e-box is gekoppeld aan verscheidene online diensten, waaronder Dimona (aangifte van in- en uitdiensttredingen), DmfA (aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens) en ASR (aangifte sociale risico’s).

Bij elke aangifte ontvangen de bedrijven een ontvangstbewijs in hun e-box.  Ook specifieke documenten, zoals een A1 (Certificate of coverage) voor de detachering van een werknemer, worden naar de e-box verzonden.

Alle bedrijven die al op de portaalwebsite van de Sociale Zekerheid geregistreerd zijn, hebben reeds een e-box. Ze moeten hem alleen activeren en grote bedrijven moeten binnen elke betrokken dienst één persoon toegang geven.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends