Vinden

Halt aan doxing

Misbruik van persoonlijke gegevens is zo oud als de mensheid zelf, maar de veralgemening van sociale media heeft het een nieuwe impuls gegeven. Particulieren of bedrijven: niemand is veilig voor de nieuwe plaag, die doxing wordt genoemd omdat ze gewoonlijk steunt op documenten (docs) die via het internet worden verkregen.

Alles begon in de Verenigde Staten in de jaren negentig, toen anti-abortusmilitanten de zogenaamde ‘Nuremberg Files’ online zetten. Dat waren de persoonlijke adressen van artsen die abortussen uitvoerden. Geïnspireerd door een recent in Frankrijk goedgekeurde tekst, stelt de PS voor om een gevangenisstraf van een maand en een boete van 100 tot 5.000 euro op te leggen aan al wie, op welke manier dan ook, informatie over het privéleven, het gezin of het beroep bekendmaakt, verspreidt of doorgeeft op basis waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, met als doel hem of zijn gezinsleden bloot te stellen aan een aanzienlijk risico dat zijn integriteit wordt aangetast.

De maatregel mag echter de vrijheid van informatie niet belemmeren.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941