Vinden

Halftijds pensioen mogelijk vanaf april 2020

Halftijds met pensioen gaan wordt mogelijk vanaf 1 april 2020 als aan twee voorwaarden is voldaan.

Enerzijds moet de werknemer gedurende de vier laatste kwartalen die aan de maand van zijn aanvraag voorafgaan, prestaties hebben geleverd die overeenstemmen met minstens 80% van een voltijdse functie die recht geven op een pensioen.

Anderzijds moet hij zich ertoe verbinden om zijn prestaties te verminderen tot maximaal 50% van een voltijdse functie. Wordt die limiet overschreden, dan wordt de uitbetaling van het halftijdse pensioen opgeschort gedurende de kalendermaanden van de overschrijding met een verjaringstermijn die ingaat op 1 juni van het kalenderjaar volgend op dat waarin de overschrijding zich voordeed.

Over de tekst, die tijdens de chaos van een aflopende regeerperiode werd goedgekeurd, bestaat geen eensgezindheid en hij wordt in de loop van de komende maanden wellicht herzien. Ondertussen bestaat hij echter wel al.
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief