Vinden

Halftijds pensioen

In alle rust afronden: dat is wat de twee liberale partijen, voor de gelegenheid gesteund door de CD&V, voorstellen in een omvangrijk wetsvoorstel dat voor de drie stelsels - overheidsdienst, loontrekkenden, zelfstandigen - de mogelijkheid biedt om het rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop men recht heeft.

Het halftijds pensioen kan ingaan op de wettelijke pensioenleeftijd of op de datum van het vervroegd pensioen. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden. Zo moet de betrokkene die in overheidsdienst of loontrekkende was gedurende een bepaalde periode 80% tewerkgesteld zijn geweest en zich ertoe verbinden om zijn activiteit te beperken tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling.

Voor zelfstandigen is de vermindering van de activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling geen relevant criterium. Daarom wordt in de tekst voorgesteld om een bovengrens te bepalen voor de beroepsinkomsten die tegelijkertijd met het genot van het halftijds pensioen als zelfstandige kunnen worden verworven. Die grens wordt vastgesteld aan de hand van de 3 hoogste beroepsinkomsten die tijdens de laatste 7 jaren voorafgaand aan het jaar in de loop waarvan de aanvraag om een halftijds pensioen werd ingediend, werden verworven.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117