Vinden

Gratis digitale kluis

Paspoorten, diploma’s, documenten in verband met vastgoed, een kredietakte, een verzekeringscontract enzovoort kunnen vanaf 1 januari 2021 in een gratis digitale kluis worden bewaard. De notarissen starten met Izimi, dat het bovendien voor elke burger mogelijk maakt om automatisch alle notariële akten die hij sinds 2014 ondertekende, in te zien. Hij behoudt uiteraard de volledige controle over zijn persoonlijke gegevens.

De formule biedt heel wat voordelen. Izimi brengt wie dat wenst bijvoorbeeld op de hoogte van elke wetswijziging die een impact kan hebben op zijn vermogen, familieovereenkomsten of de controle over de vennootschap waarvan de betrokkene aandeelhouder is.

Post mortem kan een dergelijke kluis voor de naasten van de overledene heel wat beslommeringen helpen voorkomen. Zij moeten niet langer op zoek naar documenten in verband met de eigendommen van de overledene of proberen belangrijke paswoorden te achterhalen.

Het project zal begin 2021 volledig toegankelijk zijn. Wie dat wil, kan echter nu op www.izimi.be al een kluis aanmaken. Vanaf begin volgend jaar wordt het mogelijk om documenten met een notaris te delen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617