Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.661 ACTIEVE BEDRIJVEN - 936.022 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 14/03/2019 Hasselt (Corda Campus) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 14/03/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Laakdal (LITC!) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 19/02/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van GMS-Leuven, World Oceans ProtectionSolvas en SCDI.
  • Opleiding Sales & Marketing 19/03/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie

Gletsjers zijn 18 procent kleiner dan eerder geraamd

(Belga) De gletsjers op aarde zijn 18 procent kleiner dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een studie die ook waarschuwt voor het uitgeput raken van voorraden bergwater die normaal enkele van de grootste rivieren op aarde bevoorraden.

Ongeveer 215.000 gletsjers op aarde bevatten circa 158.000 kubieke kilometers ijs. Dat hebben wetenschapslui van de ETH universiteit van Zürich in Zwitserland en het Zwitserse sneeuwonderzoeksinstituut WSL maandag bekendgemaakt. De cijfers zijn naar beneden bijgesteld omdat ze nu meer gedetailleerde satellietgegevens hebben, die nauwkeuriger berekeningen mogelijk maken. Niet opgenomen in deze studie zijn het ijs uit de zeeën, de Groenlandse ijskap en Antarctica (de zuidpool). In Azië bedraagt het gletsjervolume een kwart minder dan eerder aangenomen, en dat geldt dan voor de Himalaya, het Tibetaans plateau en de Centraal-Aziatische bergmassieven. "De gletsjers in Azië zullen sneller verdwijnen dan we tot nut toe verwacht hadden", zegt de hoofdauteur van de studie Daniel Farinotti, die voor het ETH Zurich en het WSL werkt. Smeltend ijs zal leiden tot minder water in de rivier Indus en de Centraal-Aziatische meren. Nochtans zijn miljoenen mensen afhankelijk van dat water. De smeltwatervolumes zullen tegen het einde van deze eeuw nog zakken met zo'n 24 procent, zo luidt de verwachting. "Een verbijsterende vaststelling", aldus Farinotti. Hij gaf wel toe dat de Aziatische gletsjers nog preciezer op het aardoppervlak moeten nagemeten worden om correctere cijfers te verkrijgen. (Belga)Overige artikels
Infotheek
Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends