Vinden

Giften brengen meer op

Tot de slachtoffers van de coronacrisis behoren zonder enige twijfel de ngo’s en de organisaties zonder winstoogmerk die, nu er geen grote bijeenkomsten mogen plaatsvinden, hun inkomsten zien opdrogen. Om daar wat aan te doen, heeft de regering via de wet van 15 juli 2020 de belastingvermindering voor dit jaar gedane giften tijdelijk van 45% naar 60% verhoogd.

Een gift van 60 euro levert zo in 2020 een belastingvermindering van 36 euro op, tegenover 27 euro vorig jaar. Daarnaast verhoogde de regering ook het maximumbedrag waarvoor de vermindering kan worden toegekend. Het totale bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering mag niet meer dan 250.000 euro bedragen per belastingplichtige natuurlijke persoon.

Dat bedrag, zo verduidelijkt de fiscus in een circulaire, moet worden geïndexeerd, zodat het voor het belastingjaar 2021 op 397.850 euro komt. Bovenop die begrenzing komt er nog een andere, die ook tijdelijk wordt opgetrokken: 20% van het totale netto-inkomen, in plaats van de gebruikelijke 10%.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654