Vinden

Giften brengen meer op

Tot de slachtoffers van de coronacrisis behoren zonder enige twijfel de ngo’s en de organisaties zonder winstoogmerk die, nu er geen grote bijeenkomsten mogen plaatsvinden, hun inkomsten zien opdrogen. Om daar wat aan te doen, heeft de regering via de wet van 15 juli 2020 de belastingvermindering voor dit jaar gedane giften tijdelijk van 45% naar 60% verhoogd.

Een gift van 60 euro levert zo in 2020 een belastingvermindering van 36 euro op, tegenover 27 euro vorig jaar. Daarnaast verhoogde de regering ook het maximumbedrag waarvoor de vermindering kan worden toegekend. Het totale bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering mag niet meer dan 250.000 euro bedragen per belastingplichtige natuurlijke persoon.

Dat bedrag, zo verduidelijkt de fiscus in een circulaire, moet worden geïndexeerd, zodat het voor het belastingjaar 2021 op 397.850 euro komt. Bovenop die begrenzing komt er nog een andere, die ook tijdelijk wordt opgetrokken: 20% van het totale netto-inkomen, in plaats van de gebruikelijke 10%.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808