Vinden

Gezondheid: nieuwe regels voor periodiek toezicht

Vanaf 21 juni gelden nieuwe regels voor het periodiek gezondheidstoezicht voor werknemers. Op een aantal uitzonderingen na zal er voor werknemers nog steeds elk jaar een medische tussenkomst gebeuren, maar deze tussenkomst zal niet steeds bestaan uit een medisch onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsarts.

Daartoe wordt het periodiek gezondheidstoezicht onderverdeeld in twee delen, met als basis een gezondheidsbeoordeling die bestaat uit een anamnese en een klinisch onderzoek. Het doel van dat onderzoek, dat door de preventieadviseur-arbeidsarts wordt uitgevoerd, heeft tot doel na te gaan of de gezondheidstoestand met de uitgeoefende arbeid verenigbaar is.

In een tweede stadium kunnen er aanvullende medische handelingen worden uitgevoerd, die specifiek verbonden zijn met het risico waaraan de werknemer wordt blootgesteld tijdens het uitoefenen van zijn functie.

De frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling en de frequentie en de inhoud van de aanvullende medische handelingen worden per risico bepaald in een nieuwe bijlage van de codex. Bijgevolg worden de verwijzingen naar de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling in de tekst van de verschillende titels van de codex over het welzijn op het werk opgeheven.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947