Vinden

Gezinnen betalen de helft van de milieubelastingen

Het toeval kan gemeen uit de hoek komen: net nu de energieprijzen sterk stijgen, wijst het Planbureau er in een rapport op dat de gezinnen de helft van de in ons land geïnde milieubelastingen betalen. Tussen 2008 en 2019 steeg hun bijdrage zelfs van 43% naar 50%.

De belangrijkste oorzaken zijn de stijging van de gemiddelde accijnzen op diesel en zware stookolie, de stijging van de belastinginkomsten uit de Waalse inlevering van groenestroomcertificaten en de Federale toeslag op het transmissietarief voor offshore windenergie. De belastingen op energie zijn op zich al goed voor 68% van de milieubelastingen die op landelijk niveau worden geheven. In 2019 brachten die 12,6 miljard op, of 2,64% van ons bbp.

De transportbelastingen zijn met 27% goed voor nagenoeg de rest. Ook daar droegen particulieren sterk bij. Over de beschouwde periode, zo schrijft het Planbureau “werden de transportbelastingen voornamelijk door de huishoudens betaald, en hun aandeel nam de laatste jaren nog licht toe”. De transportbelastingen bestaan immers uitsluitend uit algemene belastingen op transport, zonder het energieverbruik.

Het betreft belastingen die samenhangen met het bezit van een gemotoriseerd voertuig (zoals de jaarlijkse verkeersbelasting) en het gebruik ervan (zoals het eurovignet voor vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht van minstens 12 ton). Dat vignet werd echter sinds 2016 vervangen door een kilometerheffing, die niet als een belasting kan worden beschouwd en dus ook niet meer als dusdanig wordt berekend.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941