Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.408 ACTIEVE BEDRIJVEN - 762.924 CONTACTPERSONEN

Genummerde rekeningen geïdentificeerd

Het wetsontwerp “houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude” dat ter bespreking in het parlement voorligt, vervolledigt artikel 332 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zodat het mogelijk wordt om het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België te raadplegen op basis van een rekeningnummer, en niet langer uitsluitend op basis van de identiteit van de belastingplichtige.

Om phishing te voorkomen zal het echter alleen mogelijk zijn om het aanspreekpunt te raadplegen wanneer een rekeningnummer naar voor komt tijdens een onderzoek van een welbepaalde belastingplichtige.

Komen er tijdens een onderzoek één of meerdere rekeningnummers naar voor waarvan de houder niet gekend is, dan moet de belastingbetaler naar wie het onderzoek loopt eerst worden ondervraagd over de identiteit van de rekeninghouder.
Lees  meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends