Vinden

Geen wachttijd meer voor zelfstandigen

Sinds de hervorming van de wachttijd voor zelfstandigen genieten de zelfstandigen van wie de arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt vanaf de eerste dag een dagvergoeding voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode, op voorwaarde dat ze daarvoor vanaf de eerste dag de nodige stappen ondernemen.

In de praktijk is de vergoeding verschuldigd vanaf de achtste dag en dat met terugwerkende kracht, dus voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid.

Om fraude te voorkomen, heeft de wetgever echter bepaald dat het recht op de vergoeding pas ingaat op de datum van het medisch getuigschrift, zodat de zelfstandige die, uit onwetendheid of door overmacht, geen medisch getuigschrift gaat halen op de eerste dag, de situatie achteraf niet meer kan rechtzetten.

Volgens de groenen vloeit daar een verschil in behandeling tegenover loontrekkenden uit voort. Zij vragen dan ook dat de arbeidsongeschiktheid wordt erkend vanaf de eerste dag van de daadwerkelijke stopzetting, zoals in de algemene werknemersregeling.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947