Vinden

Geen vermindering meer voor niet-eigen woningen

De timing is wat ongelukkig. Covid-19 en de daarmee gepaard gaande verplaatsingsbeperkingen hebben heel wat landgenoten ertoe aangezet om de aankoop te overwegen van een vastgoed in eigen land, bijvoorbeeld aan zee, waar de helft van alle vastgoed als tweede verblijf wordt gebruikt. Net nu vinden de groenen het “niet alleen rechtvaardig, maar ook broodnodig” om het fiscale voordeel af te schaffen waar kopers van een dergelijk goed mogelijk van kunnen genieten.

In 2014 zijn de fiscale voordelen die gekoppeld zijn aan de verwerving van een eigen woning immers een gewestbevoegdheid geworden. Sindsdien hebben alle gewesten de woonbonus afgeschaft voor de aankoop van de eigen en enige woning, en die vervangen door uiteenlopende formules. Voor alle andere woningen blijft het federale gunstregime echter van toepassing.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776