Vinden

Geen uitzonderlijke crisisbijdrage

Nog niet, althans. Kort voor het ontbonden werd, weigerde het parlement immers om een door de PS ingediend wetsvoorstel met spoed goed te keuren.

De partij baseerde zich op de schattingen van professor De Grauwe, die meent dat het mogelijk is om via een belasting op grote vermogens ongeveer 10 miljard euro op te halen. De maatregel zou in principe tijdelijk zijn, maar in België heeft het tijdelijke wel vaker de neiging om definitief te worden wanneer het gaat over maatregelen om de overheidsfinanciën te ondersteunen.

De PS stelde in elk geval voor om zowat 10 miljard euro op te halen via de belasting van grote vermogens volgens het volgende barema: 1% voor de belastbare schijf aan activa tussen 1 en 10 miljoen euro, 2% voor de belastbare schijf aan activa tussen 10 en 100 miljoen euro, 3% voor de belastbare schijf tussen 100 miljoen en 1 miljard euro en 4% voor de activa boven dat laatste bedrag.

Voor vennootschappen en bezittingen die worden aangewend voor de beroepsactiviteit, zou de belasting, die tussen juli en december 2020 zou worden geheven, niet hebben gegolden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654