Vinden

Geen uitzonderlijke crisisbijdrage

Nog niet, althans. Kort voor het ontbonden werd, weigerde het parlement immers om een door de PS ingediend wetsvoorstel met spoed goed te keuren.

De partij baseerde zich op de schattingen van professor De Grauwe, die meent dat het mogelijk is om via een belasting op grote vermogens ongeveer 10 miljard euro op te halen. De maatregel zou in principe tijdelijk zijn, maar in België heeft het tijdelijke wel vaker de neiging om definitief te worden wanneer het gaat over maatregelen om de overheidsfinanciën te ondersteunen.

De PS stelde in elk geval voor om zowat 10 miljard euro op te halen via de belasting van grote vermogens volgens het volgende barema: 1% voor de belastbare schijf aan activa tussen 1 en 10 miljoen euro, 2% voor de belastbare schijf aan activa tussen 10 en 100 miljoen euro, 3% voor de belastbare schijf tussen 100 miljoen en 1 miljard euro en 4% voor de activa boven dat laatste bedrag.

Voor vennootschappen en bezittingen die worden aangewend voor de beroepsactiviteit, zou de belasting, die tussen juli en december 2020 zou worden geheven, niet hebben gegolden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808