Vinden

Geen sprake van sabotage van de sociale verkiezingen

Bij elke sociale verkiezing zijn er werkgevers die op al dan niet subtiele wijze trachten de werknemers die zich kandidaat willen stellen, te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door hun bepaalde voordelen te bieden als ze van hun kandidatuur afzien.

De twee socialistische partijen stellen “dergelijke praktijken, die gelijkstaan met sabotage” aan de kaak en vragen om een sanctie van niveau drie voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse poging tot beïnvloeding, belemmering of verhindering van de kandidatuur van een werknemer en algemener van elke rechtstreekse of onrechtstreekse poging tot beïnvloeding, verstoring of verhindering van de uitvoering van de in de wet vastgelegde procedures.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947