Vinden

Geen onderzoeksrechters meer in de toekomst

De huidige pandemie overheerst weliswaar de parlementaire debatten, maar ook in andere, langlopende dossiers wordt er vooruitgang geboekt.

Een daarvan is de modernisering van ons strafprocesrecht, dat nog uit de tijd van Napoleon dateert. De hervorming kwam in 2014 op gang en brengt een grote verandering teweeg door de afschaffing van de onderzoeksrechter en de verschuiving naar een uniek onderzoeksmodel dat door het openbaar ministerie wordt geleid.

Een van de voordelen van die aanpak is ongetwijfeld dat eenzelfde magistraat het dossier opvolgt tot het opstellen van de vordering, wat een beter beheer van de stroom van strafrechtelijke procedures moet bewerkstelligen.

Er rest echter nog één groot vraagteken: hoe een onderzoek à charge en à décharge garanderen als het onderzoek door het openbaar ministerie wordt geleid? In de tekst is opgenomen dat de rechten van de verdediging worden versterkt en dat het openbaar ministerie geen absolute vrijheid krijgt voor de manier waarop het zijn onderzoek voert. Die laatste wordt immers door een rechter gecontroleerd.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802