Vinden

Geen onderzoeksrechters meer in de toekomst

De huidige pandemie overheerst weliswaar de parlementaire debatten, maar ook in andere, langlopende dossiers wordt er vooruitgang geboekt.

Een daarvan is de modernisering van ons strafprocesrecht, dat nog uit de tijd van Napoleon dateert. De hervorming kwam in 2014 op gang en brengt een grote verandering teweeg door de afschaffing van de onderzoeksrechter en de verschuiving naar een uniek onderzoeksmodel dat door het openbaar ministerie wordt geleid.

Een van de voordelen van die aanpak is ongetwijfeld dat eenzelfde magistraat het dossier opvolgt tot het opstellen van de vordering, wat een beter beheer van de stroom van strafrechtelijke procedures moet bewerkstelligen.

Er rest echter nog één groot vraagteken: hoe een onderzoek à charge en à décharge garanderen als het onderzoek door het openbaar ministerie wordt geleid? In de tekst is opgenomen dat de rechten van de verdediging worden versterkt en dat het openbaar ministerie geen absolute vrijheid krijgt voor de manier waarop het zijn onderzoek voert. Die laatste wordt immers door een rechter gecontroleerd.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437