Vinden

Geen no-cure-no-pay bij minnelijke invordering

Geen oplossing, geen betaling. De formule is verboden bij de invordering van schulden in de gerechtelijke fase, maar niet langer bij een minnelijke invordering van schulden. Voor de schuldeiser is het een interessante praktijk; aangezien alleen de ‘geslaagde’ invorderingen kosten meebrengen, loopt hij geen enkel risico als de schuldenaar onvermogend is.

Voor de schuldenaar is ze heel wat minder interessant. De invorderaar, die zich verplicht ziet resultaat te boeken, kan immers in de verleiding komen om zijn verliezen die te wijten zijn aan onvermogende schuldenaars, te compenseren op de kap van de schuldenaars die uiteindelijk wel betalen.

Om dergelijk misbruik te voorkomen vraagt Vooruit om, net als voor de invorderingen in de gerechtelijke fase, een nadrukkelijk verbod op te nemen van het no-cure-no-pay-principe in de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593