Vinden

Geen lijst van ingekomen belastingplichtigen

Omdat ze hooggekwalificeerd buitenlands personeel naar ons land wil lokken, voerde de regering in december vorig jaar voor zowel de belastingplichtigen als de ingekomen onderzoekers een bijzonder belastingstelsel in. Om daarvan gebruik te kunnen maken, moeten de betrokkenen aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze in de vijf jaar voorafgaand aan de activiteit in België niet minder dan 150 kilometer van een van onze grenzen hebben gewoond. Daarnaast moeten ze een bruto jaarloon van minstens 75.000 euro hebben.

De belastingdienst moet echter ook kunnen controleren of die laatste voorwaarde wordt nageleefd. Daarom voerde de wetgever de verplichting in voor de werkgever of de vennootschap om jaarlijks aan de overheid in de loop van de maand januari een nominatieve lijst van de loontrekkenden en leidinggevenden in te dienen die in de loop van het voorgaande jaar van dat stelsel gebruikmaakten.

De manier waarop die lijst moet worden meegedeeld, moet in een koninklijk besluit worden bepaald. Aangezien er tot nu toe geen uitvoeringsbesluit is, laat de FOD Financiën officieel weten dat een dergelijke lijst voor het inkomstenjaar 2022 niet moet worden opgesteld of ingediend.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169