Vinden

Geen levenslang benoemde gerechtsdeurwaarders meer

Hoe kan verantwoord worden dat een gerechtsdeurwaarder van 86 jaar het zo veeleisende ambt nog volwaardig kan invullen? Dat is irreëel en werkt misbruiken in de hand, aldus de Open Vld, die er op wijst dat bepaalde oudere gerechtsdeurwaarders hun ambt verkopen of verhuren aan grote kantoren. Die gerechtsdeurwaarders zijn in de meeste gevallen niet meer actief, maar ontvangen wel nog een maandelijkse vergoeding voor het verlenen van hun handtekening.

Dergelijke praktijken vervalsen uiteraard de concurrentie met jongere gerechtsdeurwaarders die op de markt komen en moeten concurreren met grote kantoren van vier, vijf, zes of tien gerechtsdeurwaarders waarvan de helft niet meer actief is. Daarom vraagt de partij om de leeftijdsgrens voor het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder op 70 jaar te leggen, met één uitzondering: als ze op hun zeventigste het ambt nog geen dertig jaar hebben uitgeoefend, blijven ze benoemd tot dat ogenblik is aangebroken.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617