NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Geen leeftijdsgebonden opzeggingstermijn

Een werknemer die niet met pensioen wil gaan kan, in overleg met zijn werkgever, aan het werk blijven en de onderneming op die manier ervaring bieden waarover jongeren nog niet beschikken. De arbeidsovereenkomst, die destijds voor onbepaalde duur werd aangegaan, blijft gewoon lopen. Elke partij heeft het recht om ze te beëindigen door ze te ontbinden met een redelijke opzeggingstermijn.

Sinds de goedkeuring van een uniek statuut voor arbeiders en bedienden is het echter mogelijk om de arbeidsovereenkomst stop te zetten na een verkorte opzeggingstermijn wanneer de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. In dat geval is de opzeggingstermijn immers beperkt tot een maximale duur van 26 weken.

De CD&V ziet daarin een contradictie met de antidiscriminatiewetgeving, waarin is opgenomen dat geen enkel onderscheid mag worden gemaakt tussen werknemers op basis van leeftijd. De partij vraagt dan ook de opheffing van het artikel met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten waarin staat dat als de werkgever een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur omdat de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, de opzeggingstermijn maximaal 26 weken bedraagt.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580