NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Geen leeftijdsgebonden opzeggingstermijn

Een werknemer die niet met pensioen wil gaan kan, in overleg met zijn werkgever, aan het werk blijven en de onderneming op die manier ervaring bieden waarover jongeren nog niet beschikken. De arbeidsovereenkomst, die destijds voor onbepaalde duur werd aangegaan, blijft gewoon lopen. Elke partij heeft het recht om ze te beëindigen door ze te ontbinden met een redelijke opzeggingstermijn.

Sinds de goedkeuring van een uniek statuut voor arbeiders en bedienden is het echter mogelijk om de arbeidsovereenkomst stop te zetten na een verkorte opzeggingstermijn wanneer de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. In dat geval is de opzeggingstermijn immers beperkt tot een maximale duur van 26 weken.

De CD&V ziet daarin een contradictie met de antidiscriminatiewetgeving, waarin is opgenomen dat geen enkel onderscheid mag worden gemaakt tussen werknemers op basis van leeftijd. De partij vraagt dan ook de opheffing van het artikel met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten waarin staat dat als de werkgever een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur omdat de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, de opzeggingstermijn maximaal 26 weken bedraagt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends