Vinden

Geen koolstofbalans voor 2022

De groenen waren duidelijk gehaast toen ze in oktober 2019 vroegen om op 1 januari 2020 hun wetsvoorstel van kracht te laten worden om alle beursgenoteerde ondernemingen en financieringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers te verplichten om in hun jaarverslagen een koolstofbalans op te nemen.

Aangezien die datum verstreken is, werd er een nieuwe voorgesteld, namelijk 2022, op voorwaarde dat de Koning de lijst van referentiemodellen ten minste drie maanden voor de start van het boekjaar heeft opgesteld. Ook het toepassingsgebied van het voorstel werd aangepast. Naar Frans model zal de broeikasgasbalans voor alle ondernemingen met meer dan 500 werknemers verplicht zijn.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457