Vinden

Geen gemeentelijke sancties voor snelheidsovertredingen

Autobestuurders ontsnappen er maar op het nippertje aan. Om de werklast voor de overbelaste parketten te verminderen, overwoog Open Vld immers om de controle op het naleven van de snelheidsbeperkingen en de bestraffing van lichte overtredingen (tot 20 km/u) aan steden en gemeenten over te laten.

Volgens de tekst zouden ze daardoor de mogelijkheid krijgen om een geïntegreerd administratief, strafrechtelijk en politioneel beleid inzake het wegverkeer te voeren. Dat is ongetwijfeld waar, maar zou het ook niet enorm verleidelijk zijn geweest voor steden en gemeenten die steeds met geldgebrek kampen, om te overdrijven met die boetes?

Die vraag doet niet meer ter zake. De Raad van State heeft het voorstel immers afgewezen wegens een foute inschatting van de bevoegdheid van de instellingen.

Na vele hervormingen zijn alleen de gewesten nog bevoegd voor het bepalen van de snelheidslimieten buiten de autosnelwegen. Voor de Raad van State zijn het dan ook de gewesten die moeten beslissen over een stelsel van administratieve boetes op dat vlak.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117