Vinden

Geen FAVV-bijdrage voor de horeca

De Europese Commissie stelde begin augustus al dat de afschaffing van de jaarlijkse bijdrage die de horecasector stort aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) noodzakelijk, gepast en in verhouding zou zijn. Daarom wordt er binnenkort in de Kamer een tekst met het oog op die afschaffing ingediend.

Op die manier krijgt de sector, die de derde grootste werkgever van het land is voor ondernemingen met minder dan tien werknemers en meer dan 70.000 zelfstandigen telt, voor 10 miljoen euro ademruimte.

Afhankelijk van het aantal tewerkgestelde personen schommelt die bijdrage tussen 173,71 euro voor een onderneming die vier voltijdse equivalenten (VTE’s) telt en 3.406,58 euro voor een onderneming met meer dan honderd medewerkers.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654