Vinden

Geen correctiecoëfficiënt meer voor zelfstandigen

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt 911 euro per maand. Een loontrekkende kan rekenen op 1.267 euro en een ambtenaar ontvangt gemiddeld meer dan 2.600 euro.

Het maximale individuele pensioen (voor een alleenstaande) waar een zelfstandige momenteel op kan rekenen, bedraagt 1.405,28 euro, tegenover 2.390,76 euro voor werknemers. De belangrijkste oorzaak voor dat verschil is de correctiecoëfficiënt die in 1984 samen met de proportionele pensioenberekening voor zelfstandigen werd ingevoerd. Tot dat jaar vond er een forfaitaire pensioenberekening plaats: voor elk jaar dat de betrokkene als zelfstandige had gewerkt, kreeg hij een zelfde forfaitair pensioenbedrag toegekend.

In 1984 voerde de regering naar analogie met de andere pensioenstelsels een proportionele berekening in, met als belangrijkste regel dat tegenover een zelfde bijdrage een zelfde pensioen moest staan. Een frank die in het stelsel van de zelfstandigen werd betaald moest, rekening houdend met het bijdragepercentage, leiden tot een zelfde pensioen als een frank die in het stelsel van de loontrekkenden werd betaald.

Vandaar de vreemde, eindeloze berekeningen om de correctiecoëfficiënten te bepalen. Die werden echter sinds 2003 niet meer aangepast, zodat het Algemeen Beheerscomité er nu met becijferde argumenten voor pleit om ze af te schaffen.

Het comité beveelt aan om dat zo snel mogelijk te doen voor de toekomstige loopbaanjaren en om bovendien na te gaan in welke mate het mogelijk is om de loopbaanjaren uit het verleden aan te passen. Technisch gezien is er geen enkel probleem: het sociale statuut van zelfstandigen kent immers jaarlijks een structureel budgettair overschot.
Lees meer

 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief