Vinden

Geen btw op schenking aan ziekenhuizen

Het Btw-wetboek is duidelijk: wanneer een belastingplichtige gratis goederen verdeelt, wordt die handeling in principe gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Er bestaat echter een aantal uitzonderingen op dat principe, bijvoorbeeld voor het verstrekken van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde of voor het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen of levensnoodzakelijke goederen die geen voedingswaren zijn.

Gezien de grote behoefte bij de ziekenhuizen, heeft de regering beslist om schenkingen van medisch materiaal en de bijhorende hulpstukken en schenkingen van beschermingsmateriaal voor zowel zorgverleners als patiënten vrij te stellen van btw. Onder die laatste groep vallen bijvoorbeeld mondmaskers, beschermende kledij, zeep en handgel enzovoort. Schenkingen van geneesmiddelen komen niet in aanmerking.

De maatregel is van toepassing voor schenkingen gedaan tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501