Vinden

Geen belastingvermindering voor giften meer

Kost de belastingvermindering voor giften te veel? De verhoging van 45% naar 60% van de belastingvermindering voor giften aan liefdadigheidsorganisaties in 2020 werd in elk geval voor 2021 niet verlengd.

Daar komt nog bij dat niet alle schenkers er in de praktijk van kunnen genieten. Voor echtgenoten wordt ze immers evenredig opgedeeld in functie van hun aandeel in het totale gezamenlijke belastbare inkomen van beide echtgenoten. Daardoor is het mogelijk dat de daadwerkelijk toegekende belastingvermindering lager ligt dan het bedrag dat zou zijn verkregen wanneer er met het inkomen van slechts één van de twee echtgenoten rekening werd gehouden.

Toen hij daarover werd geïnterpelleerd, bevestigde de minister van Financiën inderdaad dat de vermindering wordt verrekend op de verschuldigde belasting en dat, als de resterende belasting ontoereikend is om de belastingvermindering te verrekenen, een deel van het voordeel verloren gaat. “Ik heb op dit moment niet de intentie om de wet op dit punt te wijzigen”, zo besloot hij.

Omdat het niet echt tevreden was met dat antwoord, bekijkt Groen of het zelf een initiatief kan nemen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941