Vinden

Gedwongen quarantaine, minder loon

Terugkeren uit vakantie en in quarantaine moeten met minstens 30% loonverlies, er zijn prettiger manieren om thuis te komen! Hoe ontsnap je daaraan terwijl in heel Europa het aantal rode zones toeneemt? In juni aanvaardde het parlement de hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel tot behoud van het inkomen voor de werknemers die niet kunnen werken omdat ze in quarantaine moeten.

In het stelsel van de tijdelijke werkloosheid door overmacht krijgen ze immers maar 70% van een loon dat op 2.755 euro per maand is begrensd. Sommigen komen dan ook in de verleiding om ondanks alles te gaan werken en zo mogelijk bij te dragen aan de verspreiding van het virus. De PTB haalde dat argument in juni aan om te vragen dat bij tijdelijke werkloosheid door overmacht de werkgever het verschil zou bijpassen, zodat de werknemer ondanks alles “hetzelfde bedrag als zijn normale loon” zou ontvangen.

Het wetsvoorstel zelf is nog niet goedgekeurd, enkel de dringende behandeling ervan. In de tekst is trouwens opgenomen dat de werkgever een loontoelage moet storten “ten belope van het geleden inkomensverlies”, zonder dat wordt verduidelijkt hoe dat verlies moet worden berekend. Nog verontrustender is dat de tussenkomst retroactief zou zijn. Luidens artikel 4 van het voorstel heeft de voorgestelde regeling immers “uitwerking met ingang van 3 februari 2020”, wat neerkomt op het retroactief opleggen van verplichtingen aan werkgevers.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654