Vinden

Gedwongen quarantaine, minder loon

Terugkeren uit vakantie en in quarantaine moeten met minstens 30% loonverlies, er zijn prettiger manieren om thuis te komen! Hoe ontsnap je daaraan terwijl in heel Europa het aantal rode zones toeneemt? In juni aanvaardde het parlement de hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel tot behoud van het inkomen voor de werknemers die niet kunnen werken omdat ze in quarantaine moeten.

In het stelsel van de tijdelijke werkloosheid door overmacht krijgen ze immers maar 70% van een loon dat op 2.755 euro per maand is begrensd. Sommigen komen dan ook in de verleiding om ondanks alles te gaan werken en zo mogelijk bij te dragen aan de verspreiding van het virus. De PTB haalde dat argument in juni aan om te vragen dat bij tijdelijke werkloosheid door overmacht de werkgever het verschil zou bijpassen, zodat de werknemer ondanks alles “hetzelfde bedrag als zijn normale loon” zou ontvangen.

Het wetsvoorstel zelf is nog niet goedgekeurd, enkel de dringende behandeling ervan. In de tekst is trouwens opgenomen dat de werkgever een loontoelage moet storten “ten belope van het geleden inkomensverlies”, zonder dat wordt verduidelijkt hoe dat verlies moet worden berekend. Nog verontrustender is dat de tussenkomst retroactief zou zijn. Luidens artikel 4 van het voorstel heeft de voorgestelde regeling immers “uitwerking met ingang van 3 februari 2020”, wat neerkomt op het retroactief opleggen van verplichtingen aan werkgevers.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808