Vinden

Gedetacheerde werknemers beter beschermd

De wet betreffende de detachering van werknemers, die sinds 30 juli van kracht is, heeft geen terugwerkende kracht, zodat hij niet kan worden toegepast op prestaties die voor die datum zijn geleverd. Om de duur van detachering te berekenen, wordt er wel rekening gehouden met de periode voor 30 juli 2020 waarin de werknemer gedetacheerd was.

De bijkomende arbeidsvoorwaarden, die de FOD Werkgelegenheid op zijn website heeft gezet, moeten echter alleen worden toegepast op de prestaties geleverd vanaf 30 juli 2020 en dat na de eerste twaalf maanden van de detachering.

De transportsector valt niet onder de wet, die de Europese richtlijn 2018/957 naar Belgisch recht omzet.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654