Vinden

Gedetacheerde werknemers beter beschermd

De wet betreffende de detachering van werknemers, die sinds 30 juli van kracht is, heeft geen terugwerkende kracht, zodat hij niet kan worden toegepast op prestaties die voor die datum zijn geleverd. Om de duur van detachering te berekenen, wordt er wel rekening gehouden met de periode voor 30 juli 2020 waarin de werknemer gedetacheerd was.

De bijkomende arbeidsvoorwaarden, die de FOD Werkgelegenheid op zijn website heeft gezet, moeten echter alleen worden toegepast op de prestaties geleverd vanaf 30 juli 2020 en dat na de eerste twaalf maanden van de detachering.

De transportsector valt niet onder de wet, die de Europese richtlijn 2018/957 naar Belgisch recht omzet.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808