Vinden

Gedaan met apenmunt?

De teksten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en van de wetgever zijn duidelijk: “Employers shall be prohibited from limiting in any manner the freedom of the worker to dispose of his wages.”

Hoewel het in de praktijk mogelijk is om met maaltijdcheques of ecocheques andere zaken te kopen dan maaltijden of ecologische producten, is de vrijheid van de werknemer om vrij over zijn loon te beschikken, in beide gevallen beperkt.

De sociale partners hebben die beperking weliswaar vrijwillig aanvaard in hun zoektocht naar fiscaal gunstige alternatieven. In de praktijk is het echter een systeem dat veel werkingsmiddelen vergt.

Aangezien de cheques beperkt zijn in de tijd, gaat er bovendien heel wat geld verloren. In 2018 werd een miljoen aan uitgegeven ecocheques niet gebruikt. Bij maaltijdcheques ging om het om een verlies van 1,8 miljoen euro.

Daarom herhalen de liberalen nog maar eens hun voorstel om de voordelen van de systemen te behouden, maar de kosten en de nadelen die ermee samenhangen, weg te werken. De papieren of elektronische cheques zouden worden vervangen door een nettobedrag dat rechtstreeks op de rekening van de werknemer wordt gestort.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117