Vinden

Geboorteverlof voor uitzendkrachten

Omdat ongeveer 20% van de uitzendkrachten geen enkele vorm van geboorteverlof neemt, meestal omdat ze op het ogenblik van de geboorte geen arbeidsovereenkomst meer hebben met het uitzendbedrijf, vraagt de sp.a dat elke uitzendkracht recht zou hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon als hij gedurende minstens één maand voor het uitzendbedrijf heeft gewerkt.

De regeling zou wel alleen gelden voor geboortes in de loop van de twee weken die volgen op het einde van de laatste overeenkomst met het uitzendbedrijf en voor zover de werknemer niet bij een andere werkgever aan het werk is op het ogenblik dat hij het geboorteverlof opneemt.
Lees verder
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501