Vinden

Geboorteverlof voor uitzendkrachten

Omdat ongeveer 20% van de uitzendkrachten geen enkele vorm van geboorteverlof neemt, meestal omdat ze op het ogenblik van de geboorte geen arbeidsovereenkomst meer hebben met het uitzendbedrijf, vraagt de sp.a dat elke uitzendkracht recht zou hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon als hij gedurende minstens één maand voor het uitzendbedrijf heeft gewerkt.

De regeling zou wel alleen gelden voor geboortes in de loop van de twee weken die volgen op het einde van de laatste overeenkomst met het uitzendbedrijf en voor zover de werknemer niet bij een andere werkgever aan het werk is op het ogenblik dat hij het geboorteverlof opneemt.
Lees verder
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634