Vinden

Garanties: halt aan overreglementering

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de Kmo (HRZKMO), die om een dringend advies werd gevraagd over de omzetting naar ons recht van twee Richtlijnen - 2019/770 en 2019/771 - betreffende de wettelijke overeenstemmingsgaranties in contracten tussen consumenten en professionals, beschouwt de invoering van een langere garantietermijn voor goederen waarvan mag worden verwacht dat ze een levensduur van vijf jaar of langer hebben, terwijl de Richtlijn de mogelijkheid laat om een garantietermijn van twee jaar op te nemen, als “volkomen onaanvaardbaar”. 

Het gaat om goldplating - lees: overreglementering - aldus de HRZKMO, die het overigens essentieel vindt dat de garantietermijn voor tweedehandse goederen niet meer dan een jaar bedraagt. De raad verzet zich eveneens tegen elke uitbreiding van de omgekeerde bewijslast, die momenteel zes maanden bedraagt en langer zou worden dan de in de richtlijn aanbevolen termijn van een jaar. 
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979