Vinden

GAIA buiten vervolging gesteld voor campagne tegen onverdoofd slachten

(Belga) Dierenrechtenvereniging GAIA zal zich niet voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor haar campagne tegen onverdoofd slachten waarin ze gebruik maakte van de afbeelding van het hoofd van een schaap met een bloedtraan die over de wang rolt. Vijf islamitische verenigingen, waaronder de Association Internationale Diyanet de Belgique hadden naar aanleiding van die campagne klacht ingediend wegens het aanzetten tot haat en geweld en wegens schending van de antiracismewet maar GAIA is door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld. Dat meldt de dierenrechtenvereniging vandaag.

De klacht werd ingediend naar aanleiding van de campagne van 2017 toen GAIA ook een nachtelijke wake hield aan het Huis van het Gewest, de zetel van de Brusselse regering. Onverdoofd slachten is enkel nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegelaten, meer bepaald in het slachthuis van Anderlecht. Vijf islamitische verenigingen dienden klacht in tegen GAIA wegens het aanzetten tot haat en geweld en wegens schending van de antiracismewet. De verenigingen zagen in de affiches een oproep tot geweld en oordeelden dat de afbeelding op de affiche stigmatiserend en racistisch was. Na een gerechtelijk onderzoek besloot de Brusselse KI afgelopen donderdag om GAIA buiten vervolging te stellen. Volgens het hof waren er geen elementen die erop wezen dat GAIA feiten van eerroof, beledigingen en aanzetten tot haat of geweld zou hebben willen plegen. Het Hof stelde ook vast dat de campagne als doel had om de politieke vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te overtuigen een verbod op onverdoofd slachten goed te keuren. "Het hof volgt onze redenering", zegt een tevreden GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Het is ons enkel te doen om het dierenwelzijn. De bloedtraan die van de wang van het schapengezicht rolt, staat symbool voor het onmiskenbare, onnodige en vermijdbare dierenleed dat gepaard gaat met onverdoofd slachten en heeft niets te maken met racisme en xenofobie." (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802