Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.701 ACTIEVE BEDRIJVEN - 763.635 CONTACTPERSONEN

Frauderen buiten de kantooruren?

Vrachtwagens rijden ‘s nachts. Huizen worden op zaterdag gebouwd en de horeca komt ‘s avonds pas tot leven.

Zwartwerk ‘s nachts hield in die sectoren tot nu toe weinig gevaar in, omdat de inspecteurs buiten de kantooruren niet werkten. Daar zal echter verandering in komen.

Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe Debacker is zich bewust van het surrealistische van de situatie en wil dat de inspecteurs ook ‘s avonds en ‘s nachts aan het werk gaan.

Zo zouden controles in de horeca ook na middernacht mogelijk zijn. In de bouwsector zal 10% van de momenteel 2.400 geplande controles na 18 uur of in het weekend plaatsvinden. In de transportsector komen er duizend extra controles.

Het doel is om jaarlijks 10.000 controles uit te voeren. Dat is voor de staatssecretaris “een prioriteit”, aangezien 10% van de inkomsten uit fraudebestrijding, of ongeveer 20 miljoen euro, nu al van de transportsector afkomstig is.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Cyber Security Kit

Korte handleiding om kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties te helpen bij de sensibilisering van hun medewerkers rond cyber security.

Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Archief
Wetstraat
Openbaar register bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren - BS 4 augustus, p. 77.691

Erkenning beroepskwalificaties

Wet tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU - BS 10 augustus, p. 78.311

Concessieovereenkomsten

Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten – BS 11 augustus p. 79.458

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends