Vinden

Franse dividenden minder belast dan Belgische!

Houders van Franse aandelen kunnen tevreden zijn. De dividenden die zij ontvangen, worden voortaan minder belast dan die uit Belgische aandelen. Tot nu werden dividenden uit Franse aandelen immers tweemaal belast.

Jarenlang verzette de fiscus zich tegen de Belgische wetgeving die geen verrekening toeliet van een forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) op de Belgische belasting die overeenstemt met dividenden van buitenlandse oorsprong ontvangen door een inwoner van het koninkrijk in het kader van het beheer van zijn privépatrimonium. Daarmee miskende hij uiteraard dat verdragen voorrang hebben op het nationaal recht.

Nadat hij meermaals door het Hof van Cassatie tot de orde werd geroepen, gaf de belastingdienst uiteindelijk toe. Hij publiceerde onlangs in een omzendbrief een reeks FAQ over het onderwerp. In het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag (DBV) is een belasting van de dividenden in Frankrijk opgenomen van 15% en in ons land een andere van 30% van het bedrag ‘netto aan de grens’, wat in totaal neerkomt op een belastingdruk van 40,5%.

Die dubbele belasting wordt echter afgezwakt door de verrekening op de Belgische belasting van een FBB dat in geen geval lager mag zijn dan 15% van het bedrag ‘netto aan de grens’, zodat de belastingdruk daalt tot 27,75%, of minder dan het belastingtarief voor nationale dividenden!

De vreugde van de beleggers is echter mogelijk maar van korte duur. Een nieuwe overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - waardoor het mechanisme verdwijnt - ligt immers klaar om door de ondertekenende staten te worden geratificeerd.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593