NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Franchisegever-franchisenemer: zelfde bedrijfseenheid

In het kielzog van het huidige conflict bij de groep Delhaize, waarbij vakbonden en directie lijnrecht tegenover elkaar staan, stelt de PS voor om het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ te herzien om te voorkomen dat de werknemers van bedrijven, in het bijzonder bij de grootdistributie, heel wat van hun sociale rechten verliezen wanneer het bedrijf aan een zelfstandige franchisenemer wordt overgedragen. De partij vraagt dat alle ondernemingen met een franchiseovereenkomst en de franchisegever aan wie ze gebonden zijn, als één eenheid worden beschouwd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends