Vinden

Forfaitaire kosten: een cent meer per kilometer

Vierentwintig cent in plaats van drieëntwintig: dat is wat de RSZ sinds 1 januari van dit jaar toekent aan wie zijn woon-werkverplaatsingen met zijn eigen fiets of speedpedelec doet.

Daarmee gaat de RSZ niet meteen in overdrive. Ook met de andere aanpassingen van de forfaitaire bedragen is de RSZ eerder krenterig: 126,94 euro per maand voor bureaukosten, tegenover 124,45 euro voordien en 1,74 euro per dag voor werkkledij, tegenover 1,67 euro vroeger. De andere forfaitaire kosten blijven ongewijzigd.

Deze bedragen, die een terugbetaling vormen van kosten die ten laste van de werkgever vallen, zijn alleen vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen als aan de volgende drie voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: het moet gaan om werkelijke kosten, ze moeten zijn gemaakt in het kader van de arbeidsrelatie en ze moeten met bewijsstukken worden gestaafd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117