Vinden

Flitscontroles Covid-19

Wie van de door de huidige pandemie veroorzaakte ontregeling gebruik wilde maken om het niet te nauw te nemen met de sociale wetgeving, is eraan voor de moeite. De SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst) waakt en startte op 31 augustus zelfs een controlecampagne, die de hele maand september zal lopen, in de sectoren bouw, schoonmaak, vlees, carwash en land- en tuinbouw.

De nadruk zal liggen op de controle van de naleving van de bijkomende verplichtingen die zijn opgelegd aan de werkgevers in het kader van de dringende maatregelen om het Covid-19-virus te beheersen, en met name de controle van het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

Een checklist met de te controleren punten op het gebied van sociale afstand, hygiëne en ventilatie vindt u via onderstaande link.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654