Vinden

Flitscontroles Covid-19

Wie van de door de huidige pandemie veroorzaakte ontregeling gebruik wilde maken om het niet te nauw te nemen met de sociale wetgeving, is eraan voor de moeite. De SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst) waakt en startte op 31 augustus zelfs een controlecampagne, die de hele maand september zal lopen, in de sectoren bouw, schoonmaak, vlees, carwash en land- en tuinbouw.

De nadruk zal liggen op de controle van de naleving van de bijkomende verplichtingen die zijn opgelegd aan de werkgevers in het kader van de dringende maatregelen om het Covid-19-virus te beheersen, en met name de controle van het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

Een checklist met de te controleren punten op het gebied van sociale afstand, hygiëne en ventilatie vindt u via onderstaande link.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808